Skip to main content

Întocmirea unui contract de muncă corect din punct de vedere legislativ este la fel de importantă atât pentru angajator, cât și pentru angajat. Contractul de muncă este actul conform căruia o persoană fizică, salariatul, se obligă să presteze muncă pentru o persoană juridică, firma, contra unei remunerații.

În cazul muncitorilor din străinătate, de exemplu a muncitorilor din Asia, este necesară obținerea unui aviz de angajare, iar firmele de recrutare oferă servicii în acest sens. În completare, se ocupă de întocmirea formalităților de imigrare, mediere, suport în vederea integrării și consultanță legislativă. Oferta de muncitori disponibili pentru multe domenii este foarte variată, iar fiecare sector de activitate poate avea un alt tip de contract, respectiv un model de fișă a postului diferită.

1. Fișa postului, model – ce este și ce conține fișa postului

 

Fișa postului este un document anexă, care însoțește contractul de muncă și conține toate informațiile necesare pentru ca angajatul să-și poată desfășura activitatea.

În acest act se regăsesc termenii stabiliți pentru începerea, derularea și încetarea raporturilor de muncă între angajat și angajator, dar și alte numeroase informații și detalii explicative referitoare la condițiile de muncă, printre care:

 • Denumirea postului

În conformitate cu specificațiile din codul muncii, fișa postului conține denumirea exactă pe care o va ocupa viitorul angajat.

 • Data de începere și data de încetare a contractului de muncă

În funcție de tipul contractului, acesta poate fi pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată.

 • Codurile corespunzătoare denumirii standardizate ale ocupației prestate

Conform standardului impus de codul muncii.

 • Nivelul de instruire, nivelul de pregătire (teoretică și practică) și studiile 

Se adaugă nivelul studiilor, calificărilor profesionale sau al competențelor obținute prin intermediul unor cursuri certificate.

 • Nivelul postului – Relații de subordonare față de ceilalți angajați din companie

Se specifică rolul/funcția în departament, precum și relațiile de subordonare pe care viitorul angajat le va avea cu restul angajaților.

 • Locul de desfășurare – birou, secție, atelier, departament

Spațiul unde se va desfășura munca angajatului la punctul de lucru sau sediul stabilit prin intermediul acestui act. Descrierea condițiilor de lucru, condiții generale, se specifică dacă munca prezintă condiții de stres sau existența unor riscuri de accidente.

 • Scopul, atribuțiile și obiectivele postului

Se descriu atribuțiile pe care angajatul trebuie să le îndeplinească la locul de muncă, obiectivele postului și normare.

 • Orarul de desfășurare, detalii despre munca peste program, vacanțe, zile libere

Cu mențiuni referitoare la numărul de ore desfășurate, turele de muncă, condițiile de modificare a lor, orele de muncă în weekend și condiții specifice despre recuperarea unor ore de muncă suplimentare.

 • Condiții suplimentare, condiții de formare, de promovare

Menționarea unor detalii privind dreptul de a dispune de o mașină de serviciu, decontare a cheltuielilor de deplasare, de frecventare a cursurilor și trainingurilor pentru formare, posibilitățile de promovare în carieră.

Muncitoare din Asia

2. Fișa postului, exemple în funcție de sectorul de activitate

Agențiile de recrutare a personalului din străinătate au oferte disponibile pentru majoritatea domeniilor de activitate: construcții, agricultură, HoReCa, menaj, producție etc.

Întocmirea unui contract de muncă stă în atribuțiile acestor firme, iar fișa postului, documentul anexă pentru fiecare sector de activitate se completează diferențiat, conform specificului fiecărui post.

Solicită o ofertă de muncitori Asia Solicită o ofertă de muncitori Asia

Fluctuația forței de muncă din România a dus la creșterea numărului de persoane recrutate din străinătate. Contractele pe perioada determinata și condițiile de ședere impun o atentă verificare și testare a personalului, astfel încât acesta să-și demonstreze capacitatea de a îndeplini atribuțiile prevăzute de fișa postului.

Cele mai importante informații din fișa postului, indiferent de domeniu, vor fi cele referitoare la descrierea atribuțiilor, ele fiind diferențiate și specifice pentru fiecare domeniu în parte, dar contează și următoarele:

 • Organigrama, care va descrie structura și locul unde se va desfășura activitatea
 • Obiectivul viitorului loc de muncă, precum și rezultatul final care se urmărește prin îndeplinirea lui
 • Responsabilitățile pe care le va avea viitorul angajat față de angajator
 • Uneltele de muncă pe care angajatul le va utiliza la îndeplinirea funcțiilor legate de post în sine
 • Cunoștințele și experiența angajatului referitoare la cele specificate mai sus
 • Competențele profesionale pe care angajatul să le demonstreze pe durata desfășurării activității la locul de muncă

Muncitoare din Asia - fmcg

Contractarea muncitorilor din străinătate prin agențiile de recrutare specializate în domeniu oferă o garanție în ceea ce privește abilitățile și competențele profesionale ale acestora, personalul fiind atent selecționat și testat în ceea ce privește experiența profesională. De asemenea, firmele care apelează la aceste agenții de recrutare, pot beneficia de o serie de servicii conexe care contribuie la succesul viitor al afacerii. 

Sursa foto: Shutterstock.com

Putem să recrutăm pentru tine muncitori asiatici pentru muncă temporară. Apelează-ne!

Contactează-ne