Skip to main content

Cu siguranță, îți dorești să ai o firmă cu un renume bun pe piață, care să producă profit și care să reprezinte valorile în care crezi. Pentru a obține rezultatele dorite în viața reală, ai nevoie de angajați serioși, motivați să-și folosească aptitudinile la capacitate maximă. Dar, în toată această poveste, tu, din postura de antreprenor, ce oferi la schimb angajaților? Ei bine, conceptul de dezvoltare profesională ajută ambele tabere să evolueze și să se bucure de cât mai multe beneficii!

Dezvoltarea profesională a angajaților reprezintă o strategie eficientă pentru succesul afacerii tale. Orice afacere se construiește și se dezvoltă cu sprijinul altor oameni care te vor ajuta să-ți vezi visul devenind realitate! Din articolul următor vei afla mai multe informații despre dezvoltarea profesională și de ce este bine să aplici sfaturile recomandate pentru angajații tăi!

1. Dezvoltarea profesională – definiție

Dezvoltarea profesională reprezintă procesul prin care un angajat dobândește cunoștințele și certificatele necesare pentru a se dezvolta în cariera sa. Angajatul dobândește bagajul necesar de cunoștințe și experiențe prin participarea la ateliere, cursuri, evenimente și prin calificarea la locul de muncă sau prin intermediul unor cursuri speciale. În același timp, dezvoltarea profesională reprezintă o componentă importantă pentru stimularea productivității muncii!

Mai precis, dezvoltarea profesională îl ajută pe angajat:

 • să fie la zi cu toate informațiile necesare pentru domeniul în care lucrează;
 • să lucreze mai repede și eficient;
 • să se integreze într-o comunitate de profesioniști;
 • să câștige mai multă încredere în sine;
 • să-și atingă potențialul;
 • să devină un angajat și mai bun pentru compania ta.

Dezvoltarea profesională reprezintă un proces de lungă durată, prin care angajatul continuă să învețe lucruri noi despre munca sa și să-și perfecționeze abilitățile pe care le utilizează în mod frecvent la job.

Dacă dorești să beneficiezi de roadele unei afaceri prospere, atunci trebuie să-ți îndrepți atenția către departamentul de resurse umane din cadrul companiei tale și să devii interesat de dezvoltarea angajaților tăi. Atunci când oferi unui angajat sprijinul necesar, acesta se va simți binevenit în companie și, la rândul său, va da dovadă de seriozitate și își va realiza munca la standarde înalte! 

2. Dezvoltarea personală și profesională: două componente vitale pentru bunăstarea angajatului

Dezvoltarea personală a angajatului are un impact semnificativ asupra dezvoltării sale profesionale. Acest fapt se întâmplă deoarece, cu ajutorul dezvoltării personale, angajatul își îmbunătățește continuu aptitudinile și cunoștințele care îi sunt necesare pentru a atinge succesul atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Astfel, pentru a se dezvolta, un angajat trebuie să realizeze, de asemenea, un plan de dezvoltare personală. Acesta poate fi perceput ca un plan de acțiune, prin intermediul căruia angajatul descoperă:

 • țelurile sale individuale;
 • punctele sale tari și slabe;
 • ce aspecte necesită îmbunătățiri pentru a-și atinge țelurile;
 • ce trebuie să realizeze concret pentru a-și atinge țelurile;
 • ce obstacole ar putea întâlni pe drumul către atingerea țelurilor.

Planul de dezvoltare personală se poate realiza prin intermediul analizei SWOT, care-l ajută pe angajat să înțeleagă cele patru repere importante pentru atingerea țelurilor atât în carieră, cât și în viața personală. Cele patru repere importante sunt:

 • Strengths: punctele tari ale angajatului, pe care se poate baza oricând;
 • Weaknesses: punctele slabe ale angajatului, ce necesită îmbunătățiri;
 • Opportunities: oportunitățile angajatului de a crește;
 • Threats: amenințările sau pericolele ce se pot ivi în drumul parcurs de angajat pentru a-și atinge țelurile.   

Un plan de dezvoltare personală are multe avantaje, deoarece îl ajută pe angajat:

 • să aibă țeluri precise;
 • să-și îmbunătățească aptitudinile și cunoștințele;
 • să câștige experiență;
 • să se adapteze mai ușor la schimbările apărute la locul de muncă;
 • să aibă șanse mai mari de angajare;
 • să aibă o performanță mai bună la locul de muncă;
 • să-și reducă nivelul de stres și să aibă un comportament mai relaxat la locul de muncă.

Nu este niciodată prea târziu pentru un angajat să realizeze un plan de dezvoltare personală, cu ajutorul căruia își va descoperi punctele tari și slabe, și va ști ce trebuie să facă în continuare pentru a fi mulțumit în viața personală și în cariera sa. Atunci când deține aptitudinile necesare pentru a gestiona problemele din viața particulară, angajatul va avea mai mult timp și energie pentru a-și realiza munca cât mai bine!

3. Plan de dezvoltare profesională

Plan de dezvoltare profesională - Work Finder

Planul de dezvoltare profesională reprezintă o listă cu pașii urmați de angajat pentru a obține noi aptitudini și cunoștințe care îl vor ajuta în carieră. Redactarea planului este esențială în timpul căutării unui job, dar și după găsirea unui loc de muncă, deoarece angajatul vine, astfel, cu noi resurse care ajută compania să devină o afacere mai bună și prosperă, de care clienții vor fi mulțumiți!

Un plan de dezvoltare profesională poate conține câțiva pași simpli și eficienți:

 • autoevaluarea angajatului;
 • obiectivele de atins;
 • metodele de dezvoltare;
 • cadrul de timp.

Prin autoevaluare, angajatul contabilizează care sunt punctele sale tari și examinează în ce stadiu se află și unde vrea să ajungă după ce își îmbunătățește punctele slabe. Autoevaluarea pune accentul pe:

 • aptitudinile tehnice: care sunt aptitudinile care îl ajută să-și îndeplinească sarcinile;
 • aptitudinile sociale: modul în care interacționează cu echipa sa pentru îndeplinirea sarcinilor;
 • atitudinea, sentimentele și modul său de gândire;
 • talentele și aptitudinile sale speciale.

Obiectivele de atins trebuie să aibă caracteristici SMART pentru ca angajatul să vizualizeze clar ce cale trebuie parcursă. Metodele de dezvoltare reprezintă căile practice prin care își îndeplinește obiectivele.

Cadrul de timp impune deadline-uri pentru atingerea obiectivelor. Deși un plan de dezvoltare profesională nu este niciodată finalizat, deoarece se schimbă și se dezvoltă odată cu trecerea timpului, este esențial pentru angajat să-și impună singur niște limite de timp, momente în care își revizuiește planul și îl actualizează. Dezvoltarea profesională nu se termină niciodată: mereu există lucruri ce pot fi învățate sau îmbunătățite! 

3.1. Direcții de dezvoltare profesională

Găsirea unei direcții de dezvoltare profesională poate fi una dintre cele mai dificile pentru un angajat, fie că este la început de drum, cu puțină experiență, fie că a lucrat ceva timp, dar dorește să se îndrepte către un alt domeniu. Dar, odată ce întrezărește acea direcție, angajatul va căpăta un țel pentru cariera sa.

De multe ori, o persoană își alege o direcție datorită unor factori ușor de înțeles: salariul, funcția și responsabilitățile pe care le va dobândi în viitorul apropiat. Însă, acestea nu sunt de ajuns pentru desăvârșirea dezvoltării profesionale!

Un viitor angajat trebuie să se cunoască bine pe sine însuși înainte de a alege o direcție profesională, adică trebuie să știe care sunt talentele sale și care sunt activitățile pe care le poate realiza cu entuziasm! De exemplu, o persoană lipsită de orientare în spațiu nu poate lucra eficient în domeniul construcțiilor, în timp ce o persoană care nu iubește lucrul în aer liber nu va avea productivitate în domeniul agriculturii.

În mod tradițional, viitorul angajat consideră că singura direcție profesională viabilă este aceea în care va urca “treptele” aceleiași companii. În timp, se ivește un pericol major: angajatul poate urca treptele cu succes prin multiple avansări și creșteri de salarii, dar, la fel de bine poate să coboare treptele și să fie nemulțumit de locul în care a ajuns, adică pe o cărare blocată.

Este important ca angajatul să înțeleagă faptul că nu trebuie doar să se deplaseze vertical, pe o scară a companiei, ci trebuie, de asemenea, să-și dezvolte aptitudinile printr-o abordare în mai multe direcții. Sunt pași mici care, cu timpul, vor construi un bagaj de cunoștințe prin care devine mai bun în activitatea sa și va obține rezultatele dorite. Reușitele unui angajat vor pune într-o lumină bună compania unde muncește, așadar, orice angajator ar trebui să-și încurajeze angajații pentru găsirea direcției profesionale!

Angajatul are la dispoziție diferite metode pentru a crește și a acumula experiență, dar acest lucru este posibil numai dacă este conștient de obiectivele sale!

3.2. Obiective de dezvoltare profesională – exemple

Obiectivele creionate în planul de dezvoltare profesională trebuie să fie SMART. SMART reprezintă acronimul caracteristicilor:

 • Specifice;
 • Măsurabile;
 • Accesibile;
 • Relevante;
 • încadrate în Timp.

Obiectivele SMART simplifică, pentru angajat, atingerea țelului său: îl ajută să-și actualizeze planul de dezvoltare profesională ori de câte ori a mai depășit un punct de cotitură aflat pe drumul său. Obiectivele SMART conturează o structură precisă a planului de dezvoltare profesională.

Este de reținut faptul că angajatul își poate ordona obiectivele în altă ordine, primul obiectiv fiind cel mai urgent pentru evoluția sa. De asemenea, poate clasifica obiectivele în trei categorii:

 • obiective pe termen scurt: care trebuie îndeplinite pe parcursul aceluiași an;
 • obiective pe termen mediu: care trebuie îndeplinite în următorul an sau în următorii 2 ani;
 • obiective pe termen lung: care trebuie îndeplinite în următorii 3-5 ani.

Aceste obiective SMART pot fi formulate și de noii angajați care aleg să muncească într-o altă țară: au nevoie de pași pe care să-i parcurgă, cu atât mai mult cu cât se regăsesc într-un alt mediu. Exemple de obiective SMART pot fi următoarele:

 • Obiective Specifice

Aceste obiective se referă la obiective clar exprimate, ce conturează rezultate concrete și nu generale. Așadar, angajatul formulează un rezultat precis pe care vrea să-l obțină.

 • Obiective Măsurabile

Aceste obiective sunt cele care pot fi cuantificate, măsurate, fie din punct de vedere cantitativ, fie din punct de vedere calitativ.

 • Obiective Accesibile

Obiectivele accesibile sunt acele obiective care pot fi atinse doar dacă angajatul are la dispoziție un context favorabil și toate instrumentele necesare pentru a le îndeplini. Aceste obiective accesibile, atinse într-un cadru specific de timp, îl ajută pe angajat să-și mențină concentrarea și motivația.

 • Obiective Relevante

Obiectivele sunt relevante atunci când îl ajută pe angajat în dezvoltarea sa profesională. Angajatul trebuie să se întrebe dacă efortul depus îl va ajuta să-și atingă un țel necesar în carieră.

 • Obiective încadrate în Timp

Un deadline stabilit pentru un obiectiv îl ajută pe angajat să-și mențină motivația și să continue munca pentru realizarea țelului, chiar dacă se loveşte de dificultăți.

Într-un plan de dezvoltare, fiecare obiectiv trebuie să aibă toate caracteristicile SMART. De exemplu, poate că un nou angajat din străinătate, ajuns în firma ta după un proces de recrutare a personalului asiatic, dorește să învețe limba română. Obiectivul: “Doresc să învăț limba română” este formulat destul de vag, la modul general. Transformat în obiectiv SMART, poate fi formulat astfel: “Doresc să cunosc limba română la nivelul B1, prin intermediul cursurilor și workshopurilor săptămânale, în 10 luni”. Acesta este un obiectiv SMART deoarece este:

 • Specific: angajatul dorește un anumit rezultat, învățarea limbii române. 
 • Măsurabil: dorește să aibă o cunoaștere la nivelul B1 al limbii române. 
 • Accesibil: angajatul vrea să participe la cursuri și workshopuri săptămânale pentru a-și atinge țelul. Are la dispoziție metodele necesare pentru a formula un obiectiv accesibil. 
 • Relevant: din moment ce lucrează și trăiește în România, este de la sine înțeles faptul că angajatul vrea să învețe limba română pentru a se integra în comunitatea locală; 
 • Încadrat în Timp: vrea să ajungă la nivelul B1 în 10 luni, deci știe când va fi finalizat obiectivul.

3.3. Metode de dezvoltare profesională

Obiectivele de dezvoltare profesională nu ar putea fi atinse de angajat dacă nu beneficiază și de metode specifice. Astfel, dezvoltarea profesională a angajaților se poate realiza prin:

 • participarea la cursuri și ateliere care îi învață lucruri noi despre domeniul lor de muncă;
 • participarea la diverse convenții, conferințe și evenimente (evenimente cu speaker motivațional, decernare de premii etc.) unde angajații cunosc specialiști din domeniul lor și devin motivați să învețe noi lucruri legate de industria în care muncesc;
 • obținerea de atestate profesionale;
 • participarea la workshopuri unde angajații își perfecționează abilitățile, având ocazia să facă networking, stabilind legături de afaceri care vor fi de ajutor și pentru companie;
 • organizarea și participarea la team building-uri desfășurate într-un cadru relaxant, cum ar fi la munte;
 • implicarea într-un proiect nou la job, unde angajatul poate primi noi responsabilități pentru a-și dezvolta aptitudinile.

Acestea sunt cele mai eficiente metode de dezvoltare profesională, de mare însemnătate pentru orice angajat. În plus, trebuie să ții cont de un aspect important: deși angajații tăi pot să se dezvolte profesional în timpul lor liber, atunci când simt că au și susținerea companiei, vor aprecia încrederea oferită și vor deveni mai productivi la muncă. Astfel, angajații își perfecționează abilitățile, în timp ce compania ta se bucură de succes!

4. Dezvoltarea profesională a angajaților veniți din Asia

Dezvoltarea profesională a angajaților veniți din Asia

Dacă și tu ai fost afectat de criza de personal din România, atunci te-ai gândit, probabil, să apelezi la o agenție de recrutare de forță de muncă care te poate ajuta să găsești muncitori calificați din Asia. În țările asiatice poți găsi angajați cu multă experiență în diferite domenii, cum ar fi: HoReCa, agricultură, construcții, asistență, sectorul auto, SPA și multe altele.

Angajații care provin din Asia sunt persoane muncitoare, în care poți avea încredere, iar o agenție de recrutare îți oferă siguranță și suport pe toată durata procesului. După ce sosesc în România, este benefic să le oferi, la rândul tău, tot suportul de care au nevoie pentru a se adapta și pentru a se dedica locului de muncă.

Pentru a-i ajuta să se dezvolte atât în plan personal, cât și în plan profesional, poți apela la serviciile conexe oferite de agenție după recrutare. Pe lângă faptul că asigură cazare, masă și transport, o agenție te poate ajuta să oferi angajaților cursuri de limba română, dar și posibilitatea de a obține atestate profesionale.

Ca angajator, dacă îi ajuți pe muncitorii asiatici să se adapteze mediului românesc, să se integreze în echipă alături de ceilalți angajați români, vei contribui semnificativ la dezvoltarea lor profesională și vei câștiga o echipă ce îți va aduce numeroase beneficii pentru afacerea ta!

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au dorit să-și descopere și să-și îmbunătățească aptitudinile, tocmai de aceea pe una din columnele din Templul lui Apollo din Delphi este scrisă maxima: “Cunoaște-te pe tine însuți”. De atunci, tehnologia a evoluat, dar oamenii continuă și astăzi procesul de cunoaștere de sine și de perfecționare. De aceea, dacă ai angajați care își cunosc abilitățile, dar vor să-și dezvolte cunoștințele, atunci poți fi sigur că te vei bucura de o afacere prosperă, care te va ajuta să-ți dezvolți și tu, la rândul tău, abilitățile de leadership!

 

Sursa foto: Shutterstock.com

Cauți muncitori asiatici? Apelează cu încredere la serviciile International Work Finder!

Contactează-ne