Skip to main content

Din diverse motive, activitatea unei companii poate fi întreruptă total sau parțial, iar pentru soluționarea „crizei”, angajatorul poate implementa modificarea programului de lucru sau sistarea temporară a activității. În Codul Muncii, reglementarea acestei situații este prevăzută în articolul 52, care legiferează șomajul tehnic. Cauzele pentru care poate apărea nevoia șomajului tehnic pot fi interne sau externe. Citește în continuare pentru a înțelege mai bine ce este somajul tehnic.

 

1. Ce este șomajul tehnic

Șomajul tehnic reprezintă o prevedere a Codului Muncii, prin care angajații care nu își mai pot desfășura activitatea în cazul sistării sau restrângerii temporare a activității unei companii, vor beneficia de indemnizație acoperită din fondul de salarii.

Conform legii, indemnizația trebuie să atingă un prag minim de 75% din salariul de bază specific locului de muncă al salariatului. În plus, pentru a facilita revenirea la locul de muncă, angajații păstrează aceleași raporturi de muncă cu angajatorul. În cazul pandemiilor, indemnizația de șomaj tehnic este acoperită din bugetul asigurărilor sociale. 

După anul 2020, o serie de condiții au fost modificate în ceea ce privește acordarea șomajului tehnic, precum renunțarea la un plafon de 75% dintre angajați cu contracte de muncă active pentru obținerea sprijinului de la stat, dar și renunțarea la obligația de a prezenta documente ce atestă incapacitatea de a plăti salariile

Solicită Leasing de personalSolicită Leasing de personal

2. Care este durata maximă pentru șomajul tehnic

Legislația actuală nu conține prevederi legate de durata maximă sau minimă a șomajului tehnic. Angajatorul decide intrarea în șomaj tehnic și tot el stabilește când ia sfârșit. Cu toate acestea, suspendarea nu poate alea loc pe termen nelimitat, ci se finalizează odată cu înlăturarea cauzei care e determinat-o.

Este posibil ca pe perioada șomajului tehnic, angajații să se afle în căutarea unui alt loc de muncă. La reluarea activității, angajatorii pot lua în calcul soluția leasingului de personal, care facilitează anumite aspecte în relația cu forța de muncă. În anumite sectoare de activitate, cum sunt domeniile de muncă pentru personalul asiatic, recrutarea se poate face mai rapid decât în condiții normale.

 

Etapele și pașii cei mai importanți ai recrutării și selecției personalului – www.work-finder.eu

3. Condițiile pentru acordarea șomajului tehnic – cine beneficiază de acesta

Documentele legislative prevăd anumite categorii de salariați care pot beneficia de șomaj tehnic. Iată-le pe cele mai importante:

Șomajul tehnic este acordat în procentaj de maximum de 75% din salariul mediu brut pot beneficia de acești bani cei care au un contract individual de muncă la întreprinderea unde lucrează. Ei vor primi indemnizația dacă activitatea a suferit întrerupere.

O categorie specială care poate primi șomaj tehnic este cea alcătuită din persoane ce prestează activități sportive. În cazul lor, indemnizația atinge limita de 75% din salariul mediu brut național. Din această categorie fac parte sportivii, antrenorii și cercetătorii, precum și medicii, asistenții medicali, kinetoterapeuți și maseurii.

 

De șomaj tehnic mai beneficiază și acele persoane care au venituri din drepturi de autor, dar și din drepturi conexe. Valoarea indemnizației este aceeași cu cea menționată la categoria anterioară: de 75% din salariul mediu brut la nivel național.

Mai pot beneficia de șomaj tehnic persoanele fizice autorizat, dar și membrii întreprinderilor familiale.

Pentru a beneficia de șomajul tehnic, angajații sunt nevoiți să stea la dispoziția angajatorului, astfel încât să nu existe obstacole în revenirea la locul de muncă, atunci când este cazul. 

 

De asemenea, cheltuielile angajatorului privind salariile, dar și contribuțiile la stat se diminuează. În plus, cheltuieli privind energia electrică, apa, abonamentele telefonice, consumabilele sau diversele deconturi scad și ele.

În ceea ce privește tichetele de masă, legislația permite posibilitatea acordării acestora, însă nu impune acest lucru. Acestea sunt emise exclusiv în format electronic. 

 

Șomajul tehnic aduce și consecințe în cazul angajatului. În primul rând, concediul de odihnă este redus proporțional cu perioada în care salariatul s-a aflat în șomaj tehnic. În cazul reducerii activității, acesta își păstrează numărul de zile de concediu în totalitate. De asemenea, indemnizația de concediu se calculează și ea pornind de la salariul redus sau de la indemnizația de 75% din salariul de bază.

Salariații rămân asigurați în sistemul public de asigurări de sănătate. Nici stagiul de cotizare nu este influențat. În schimb, la vechimea în muncă nu se adaugă perioada pe durata căreia a fost implementat șomajul tehnic. 

În concluzie, șomajul tehnic este o soluție care poate ajuta atât compania, cât și salariații în cazul nefericit în care activitatea trebuie redusă sau întreruptă.

 

Sursa foto: Pexels.com

Solicită Leasing de personal. Contactează-ne!

Contactează-ne