Skip to main content

Activitățile economice de diferite tipuri necesită, de foarte multe ori, încheierea unui contract între cele două părți interesate de achiziționarea unor servicii. Între prestator și beneficiar se încheie un tip de contract special în vederea prestării serviciilor care are drept principal scop precizarea sub formă contractuală a obligațiilor pe care și le asumă cele două părți. În lipsa unui astfel de document există o mare posibilitatea ca cele două părți să ajungă la neînțelegeri legate de condițiile în care s-a desfășurat activitatea de prestare de servicii. 

În articolul următor vei afla ce este un contract de prestări servicii, ce elemente trebuie să fie trecute într-un astfel de contract și care sunt obligațiile și răspunderile părților implicate în semnarea acestui document. 

 

1. Ce este un contract de prestări servicii?

Antreprenorii care activează în domeniul serviciilor sunt nevoiți să încheie contracte în momentul în care se angajează să pună la dispoziție diverșilor clienți, fie persoane fizice, juridice, fie instituții ale statului, obiectul muncii lor. Legile statului român, în special noul Cod Civil, reglementează modalitatea de realizare a unui astfel de contract, precizând ce elemente trebuie să conțină pentru a se evita să se ajungă la diferite neînțelegeri ale părților implicate. 

 

O altă situație în care este necesară completarea acestui contract este atunci când se apelează la leasingul de personal care reprezintă, de fapt, o formă de închiriere a forței de muncă specializate pentru o perioadă limitată de timp. Această practică economică este din ce în ce mai preferată de către diverși antreprenori, care din diferite motive au nevoie urgentă de colaborare cu lucrători experimentați și cu dorință de muncă. O tendință în această direcție este recrutarea de personal asiatic calificat sau necalificat. În numeroase domenii munca personalului asiatic a dat rezultate foarte bune: construcții, agricultură, HoReCa, curățenie, menaj, cosmetică și producție.

 

Modelele de contracte publicate de instituțiile statului român sau de diverse site-uri de specialitate pot fi utilizate de către cei interesați pentru a stabili cantitatea minimă de informații ce trebuie să fie trecută într-un astfel de document.

  • Părțile implicate în contract (există două părți, prestatorul, adică cel care oferă serviciile, și beneficiarul, cel care va plăti în schimbul serviciilor);
  • Prețul contractului (reprezintă suma de bani pe care beneficiarul o plătește către prestator în momentul îndeplinirii totale și corespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract);
  • Serviciile oferite;
  • Perioada de timp necesară pentru desfășurarea contractului;
  • Obligații și răspunderi ale părților implicate;
  • Clauze de forță majoră și GDPR;
  • Rezolvarea eventualelor litigii.

 

Persoanele care încheie astfel de contracte trebuie să știe că există posibilitatea adăugării la contract a unei act adițional în condițiile în care se ajunge la o situație neprevăzută anterior. 

2. Obligații și răspunderi pentru părțile implicate într-un contract de prestări servicii

Părțile implicate în încheierea contractului de prestări servicii, indiferent că este vorba despre colaborarea cu o firmă din România sau cu una din străinătate, trebuie să respecte anumite obligații și să-și asume răspunderi. Neîndeplinirea acestora de una dintre cele două părți poate duce la rezilierea contractului prin denunțarea unilaterală însoțită de o notificare de încetare trimisă către cealaltă parte. 

Prestatorul se obligă să furnizeze serviciile conform angajamentelor prevăzute în ceea ce privește calitatea lucrărilor, materialele folosite și durata de timp conform limitei impuse. Beneficiarul este obligat să plătească complet și la timp suma negociată. În cazul în care plata nu se face la timp, este posibil ca prestatorul să solicite penalizări. 

 

O atenție deosebită trebuie acordată în ceea ce privește eventualele vicii ce ar putea să apară. Aici este vorba despre defecțiuni evidente și despre nemulțumiri cu privire la calitatea serviciilor oferite, element ce trebuie prevăzut în contract. În această privință obligația de îndepărtare a viciilor revine prestatorului, însă doar pentru perioada de timp stabilită în contract de comun acord. Dacă defecțiunea apare înainte de limita prevăzută, prestatorul este obligat să îndepărteze paguba sau să plătească despăgubiri suficiente pentru remedierea situației nedorite. Dacă prejudiciul apare după perioada de garanție menționată în contract, răspunderea este doar a beneficiarului. 

În concluzie, cunoașterea condițiilor în care se încheie un contract de prestări servicii, precum și elementele obligatorii ce trebuie incluse reprezintă o necesitate atât pentru prestatori, cât și pentru beneficiarii care doresc să apeleze la serviciile acestora.

 

Surse foto:

pixabay.com

Te ajutăm cu personal în sistem leasing. Contactează-ne!

Contactează-ne