Skip to main content

Oferta de angajare este ultima etapă din procesul de comunicare cu candidatul înainte ca acesta să decidă dacă încheie sau nu un contract cu firma respectivă. Unii angajatori preferă să atașeze oferta de angajare într-un email sau să o livreze separat în formă materială. În scrisoarea de angajare sunt consemnate informații referitoare la postul vacant pentru care se caută candidați. Conținutul acestui document înglobează toate aspectele discutate de candidat și angajator în cursul perioadei de recrutare.

1. Oferta de angajare, o obligație a  angajatorului?

Este obligatorie formularea ofertei de angajare pentru companiile recrutoare? La o simplă analiză a Codului Muncii se poate observa că întocmirea scrisorii de angajare nu este inclusă în lista de obligații ale angajatorului. În concluzie, rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă adăugați această formalitate în procesul de recrutare. Există companii care preferă să utilizeze oferta drept mijloc de dovadă pentru transparența recrutării în eventualitatea unor conflicte ulterioare.  

Oferta de angajare este rezultatul unui consens între candidat și angajator, un mijloc de dovadă a înțelegerii la care s-a ajuns în urma negocierii. Este esențial ca oferta de angajare să cuprindă informațiile care fac obiectul acordului dintre părțile contractului de muncă. 

Așadar, ce trebuie să se regăsească în structura ofertei de angajare? 

 • tipul contractului: full-time sau part-time, pe durata determinată sau nedeterminată; 
 • denumirea și descrierea postului care urmează să fie ocupat de candidat; 
 • data la care se va începe activitatea; 
 • informații cu privire la numărul de ore de muncă, riscurile specifice postului, locul și condițiile în care se derulează activitatea, perioada concediului de odihnă, etc.; 
 • salariul brut/net; 
 • beneficii salariale: asigurări, tichete, mașină de serviciu, etc.; 
 • perioada de valabilitate a ofertei; 
 • instrucțiuni privind modul în care candidatul poate accepta oferta; 
 • anexa cu actele necesare angajării. 

Puteți adopta următorul model de formular pentru oferta de angajare: 

 

Dragă, (Nume candidat), 

Credem că experiența și abilitățile tale te recomandă pentru ocuparea postului de… 

Prin cunoștințele și pregătirea profesională ai putea completa echipa de ………………., având rolul de …………………….. Conform fișei postului, responsabilitatea/responsabilitățile tale va/vor fi ……………………………….., …………………………… și …………………………… 

Biroul se află la sediul nostru din ………………….., iar activitatea ta va fi coordonată de managerul tău…………………… 

Programul de lucru este de ……. ore și se desfășoară în intervalul ………… 

Salariul net pe care ți-l oferim este de ……………… RON, plătit la data de…a fiecărei luni. 

Pachetul salarial cuprinde și următoarele beneficii: 

Asigurare privată de sănătate 

Abonament la sală 

Bonuri de masă în valoare de …………….. 

Ore de lucru flexibile și posibilitatea de a munci remote/ regim hibrid. 

Așteptăm răspunsul tău până la ……………., sub forma unui e-mail de confirmare. 

Echipa ………… 

Data ……………….. 

Semnătura……………… 

 

După ce a fost întocmit și completat modelul ofertei de angajare, aceasta va fi semnată de către ambele părți și ștampilată de către firmă. Este important ca pe formular să fie trecută data la care oferta a fost emisă.

 

Blog - 1. Oferta de angajare

Important! Oferta de angajare este irevocabilă până la momentul la care angajatorul primește un răspuns din partea candidatului sau până la expirarea termenului de valabilitate. Dacă persoana candidatului răspunde pozitiv la primirea scrisorii de angajare, atunci acest accept este urmat de încheierea contractului de muncă. 

Care sunt acele situații care conduc la anularea ofertei de angajare? 

 • angajatorul s-a răzgândit în privința candidatului, deși acesta a formulat răspuns pozitiv la termen; 
 • candidatul nu mai este interesat de ofertă;  
 • angajatorul refuză negocierile inițiate de către candidat. 

Completează-ți echipa cu muncitori din Asia. Contactează-ne!Completează-ți echipa cu muncitori din Asia. Contactează-ne!

2. Model de ofertă fermă pentru angajarea străinilor cu contract de muncă sau în regim leasing 

Societatea întocmește un model de ofertă fermă pentru angajarea străinilor atunci când există intenția de a încheia un contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată.  

Blog - 2. Model de oferta ferma pentru angajarea strainilor - WorkFinder

Oferta de angajare urmează același model, indiferent dacă societatea dorește servicii de  leasing de personal pe durată determinată sau angajarea cu contract de muncă. În cadrul procesului de recrutare de personal din Vietnam, din Nepal, Sri Lanka sau orice altă țară asiatică, oferta fermă de recrutare pentru angajarea străinilor ar putea fi formulată în felul următor: 

 

Către (Nume candidat) 

Angajatorul persoana juridică română…cu sediul în…, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr…., cod unic de înregistrare…, reprezentat de…, în calitate de administrator vă informează cu privire la inițiativa de angajare în funcția de…, conform prevederilor art. 17 din Legea 23/2003 Codul Muncii. În vederea semnării contractului individual de muncă vă aducem la cunoștință clauzele care se regăsesc în cuprinsul documentului: 

1.Părțile contractului: 

– Nume angajator… 

– Nume angajat… 

2.Locul unde se desfășoară activitatea 

3.Denumirea postului 

4.Criterii de evaluare a experienței profesionale a candidatului 

5.Riscurile specifice postului 

6.Atribuțiile prezentate în fișa postului 

7.Durata concediului de odihnă 

 

3. Oferta de angajare și răspunsul angajatorului la feedback-ul candidatului 

Blog - 3. Oferta de angajare - WorkFinder

Un angajat poate accepta sau respinge oferta de angajare din varii motive. Fiecare candidat este un prilej de a învăța și de a optimiza procesul de recrutare. Cum trebuie să procedeze firma atunci când se confruntă cu respingerea sau acceptarea ofertei de muncă? 

 

 • Feedback sau discuție telefonică 

Angajatorul ar trebui să contacteze candidatul și să descopere motivele care l-au determinat să revină asupra deciziei sale. Astfel, angajatul descoperă noi tipare de candidați. Există situații în care procesul de recrutare de personal din India sau din Filipine acceptă candidații proveniți din țările asiatice care au nevoie de contract de muncă pe o anumită durată. De exemplu, aceștia preferă o colaborare pe o perioadă nedeterminată sau din contră, o muncă sezonieră, pentru ca apoi candidatul să revină în țara de origine. 

 

 • Părțile contractului sunt inflexibile 

Candidații cu pregătire profesională sau experiență într-un anumit domeniu vor pretinde un salariu pe măsură. Spre exemplu, personalul asiatic este deosebit de căutat grație anumitor atuuri. Sunt foarte muncitori, disponibili pentru ore suplimentare, buni vorbitori de engleză, rezistenți la condiții de muncă sensibile și pricepuți într-o varietate de domenii. Arii de activitate ca agricultura, construcțiile, îngrijirea copiilor sau babysitting sunt domenii de muncă pentru personalul asiatic, datorită abilităților și pregătirii practice de care lucrătorii au avut deja parte în țara de origine. Există posibilitatea ca astfel de candidați să dorească negocierea salariului, condițiile de cazare sau pachetele de bonusuri. 

Și acceptarea ofertei de angajare merită un feedback din partea societății. 

 • Mesaj de felicitare și stabilirea detaliilor legate de angajare; 
 • Planul de lucru pentru prima săptămână 

 

Odată cu trimiterea e-mailului de felicitare, mesajul poate să includă și planul de activitate pentru prima săptămână de lucru. Prima săptămână de activitate este prilejul potrivit pentru ședința cu managerul alături de membrii echipei și mici evenimente de bun venit. 

Oferta de muncă poate face diferența în ceea ce privește experiența angajaților care încearcă să se familiarizeze cu modelul de muncă european. Modelele de oferte pentru angajare clarifică așteptările părților, reducând astfel riscurile unor potențiale conflicte între angajator și angajat. De asemenea, formularea ofertei de angajare trebuie să fie urmată de un feedback din partea firmei, indiferent de reacția candidatului. 

  

Sursa foto: unsplash.com.

Completează-ți echipa cu muncitori din Asia. Contactează-ne!

Contactează-ne